Privacybeleid & cookies

1. In dit privacybeleid zijn de regels vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de online winkel makeup.be (hierna te noemen de “online winkel”).

 

2. De eigenaar van de online winkel en gegevensbeheerder is La MakeUp Sp. z o.o. met hoofdkantoor in Warschau (02-672), st. Domanevskaja 37, loc. 17.6, toegevoegd aan het register van ondernemers van het National Court Register, dat wordt bijgehouden door de District Court van de hoofdstad Warschau, XII Commercial Department van het State Court Register onder het nummer KRS 0000587427, met een maatschappelijk kapitaal van PLN 26 450 000.00, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, hierna te noemen La MakeUp Sp. z o.o..

 

3. Persoonlijke gegevens verzameld door La MakeUp Sp. z o.o. via de online winkel worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en over de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming), ook wel bekend als AVG.

 

4. La Make-Up Sp. z o.o. handelt met de grootste zorg om de privacy van klanten die de Online Winkel bezoeken te respecteren.

 

§ 1 Soort verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrond

 

1. La Make-Up Sp. z o.o. verzamelt informatie over personen die betrokken zijn bij juridische operaties die niet direct verband houden met hun activiteiten, personen die namens zichzelf zakelijke of professionele activiteiten uitoefenen, en personen die rechtspersonen of organisatie-eenheden vertegenwoordigen die geen rechtspersonen zijn die wettelijk handelingsbekwaam zijn, hierna gezamenlijk genoemd als de Klanten.

 

2. Persoonlijke gegevens van Klanten worden verzameld in het geval van:

a) het registreren van een account in de Online Winkel om een individueel account aan te maken en dit account te beheren. Rechtsgrond: noodzaak om het contract voor de verlening van de Accountdienst uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) van de AVG);

b) het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel om de Verkoop- en Koopovereenkomst uit te voeren. Rechtsgrond: noodzaak om de Verkoop- en Koopovereenkomst te sluiten en uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) van de AVG);

c) inschrijving op de nieuwsbrief (Nieuwsbrief) om het contract uit te voeren, met als onderwerp de elektronische dienstverlening. Rechtsgrond – toestemming van de betrokkene voor de levering van de nieuwsbriefservice (Artikel 6 (1) (a) van de AVG).

 

3. Bij het aanmaken van een account in de Online Winkel verstrekt de Klant:

a) e-mailadres;

b) adresgegevens:

a. postcode en plaats;

b. land (staat);

c. straat en huisnummer/appartementnummer.

c) voor- en achternaam; 

d) telefoonnummer.

 

4. Bij het aanmaken van een account in de Online Winkel stelt de Klant zelfstandig een individueel wachtwoord in om toegang te krijgen tot het account. De klant kan het wachtwoord later wijzigen, volgens de voorwaarden beschreven in §6.

 

5. Bij het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel verstrekt de Klant de volgende gegevens:

a) e-mailadres;

b) adresgegevens:

a. postcode en plaats;

b. land (staat);

c. straat met huis/flatnummer.

c) voor- en achternaam;

d) telefoonnummer.

 

6. In het geval van Ondernemers wordt het bovenstaande gegevensbereik aanvullend uitgebreid met:

a) het bedrijf van de ondernemer;

b) fiscaal identificatienummer.

 

7. In het geval van het gebruik van de nieuwsbriefservice, geeft de klant alleen een e-mailadres op.

 

8. Bij het gebruik van de Winkelwebsite kan aanvullende informatie worden verzameld, met name: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de Klant of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.

 

9. Navigatiegegevens kunnen ook worden verzameld van klanten, inclusief informatie over links en links waarop ze besluiten te klikken of andere activiteiten die worden ondernomen in de Online Winkel. Rechtsgrondslag – legitiem belang (Artikel 6 (1) (f) van de AVG), bestaande in het vergemakkelijken van het gebruik van elektronisch verstrekte diensten en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten. 

 

10. Om claims vast te stellen, te onderzoeken en af te dwingen, kunnen sommige persoonlijke gegevens die door de Klant zijn verstrekt, worden verwerkt als onderdeel van het gebruik van de functionaliteit in de Online Winkel, zoals: naam, achternaam, gegevens over het gebruik van diensten, als de claims voortvloeien uit de manier waarop de Klant gebruik maakt van diensten, andere gegevens die nodig zijn om het bestaan van de claim te bewijzen, inclusief de omvang van de geleden schade. Rechtsgrond - een legitiem belang (Artikel 6 (1) (f) van de AVG), bestaande in het vaststellen, nastreven en afdwingen van vorderingen en verdediging tegen vorderingen in procedures voor rechtbanken en andere overheidsinstanties.

 

11. Verstrekking van persoonsgegevens aan La MakeUp Sp. z o.o. is vrijwillig, in verband met de gesloten verkoop- en aankoopovereenkomsten of het verlenen van diensten via de winkelwebsite, met het voorbehoud echter dat het niet verstrekken van de gegevens die zijn gespecificeerd in de formulieren tijdens het registratieproces en het opzetten van een Klantaccount verhindert.

 

§ 2 Aan wie worden de gegevens overgedragen of toevertrouwd en hoe lang worden ze bewaard

 

1. De persoonlijke gegevens van de Klant worden overgedragen aan serviceproviders die worden gebruikt door La MakeUp Sp. z o.o. bij het runnen van de Online Winkel om u marketingberichten te sturen en u gerichte advertenties te tonen, indien we uw toestemming hebben of anderszins toegestaan zijn om dit te doen. Dienstverleners aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen, afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden, of onderworpen zijn aan de instructies van La MakeUp Sp. z o.o. met betrekking tot de doeleinden en methoden voor de verwerking van deze gegevens (verwerkers) of zij bepalen onafhankelijk de doeleinden en methoden van hun verwerking (beheerders).

a) Verwerkers. La Make Up Sp. z o.o. maakt gebruik van leveranciers die alleen persoonsgegevens verwerken op verzoek van La MakeUp Sp. z o.o. Dit zijn onder meer aanbieders van hostingdiensten, marketingsystemen, systemen voor het analyseren van verkeer in de Online Winkel, systemen voor het analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes;

b) Beheerders. La Make Up Sp. z o.o. maakt gebruik van leveranciers die niet uitsluitend in opdracht handelen en zelf de doelen en methoden bepalen voor het gebruik van de persoonsgegevens van Klanten. Ze bieden elektronische betalings- en bankdiensten.

 

2.Locatie. Serviceproviders zijn voornamelijk gevestigd in Polen en andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

 

3. Persoonlijke gegevens van klanten worden opgeslagen:

a) Als de basis voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is, dan worden de persoonsgegevens van de Klant verwerkt door La MakeUp Sp. z o.o. zolang de toestemming niet is ingetrokken, en na intrekking van de toestemming voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen die door La MakeUp Sp. z o.o. en wat er tegen hem ingebracht kan worden. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

b) Als de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van het contract is, dan worden de persoonsgegevens van de Klant verwerkt door La MakeUp Sp. z o.o. zolang als nodig is om de overeenkomst uit te voeren en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

 

4. Als een aankoop wordt gedaan in de Online Winkel, kunnen persoonlijke gegevens, afhankelijk van de keuze van de Klant, worden overgedragen aan de volgende entiteiten om de bestelde goederen te leveren:

a) eventueel een koeriersbedrijf;

b) Spring G3 Worldwide Mail (Switzerland) AG, een bedrijf geregistreerd volgens de wetten van Zwitserland en gevestigd in Rohrerstrasse 102, 5000 Aarau, Zwitserland.

 

5. Indien de Klant kiest voor betaling via het Adyen-platform, worden zijn persoonsgegevens voor zover nodig voor de betaling overgedragen aan Adyen N.V., een bedrijf ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34259528 en gevestigd te Amsterdam, Nederland en worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke Nederlandse privacywetgeving. Als de Klant kiest voor betaling via het PayPal-platform, worden zijn persoonlijke gegevens overgedragen voor zover nodig voor de betaling aan PayPal.

 

6. De navigatiegegevens kunnen worden gebruikt om klanten een betere service te bieden, statistische gegevensanalyse en aanpassing van de Online Winkel aan de voorkeuren van de Klant, evenals voor het beheer van de online winkel.

 

7. In het geval dat de Klant zich abonneert op de nieuwsbrieven op zijn e-mailadres, zal La MakeUp Sp. z o.o. elektronische berichten verzenden met commerciële informatie over promoties en nieuwe producten die beschikbaar zijn in de Online Winkel.

 

8. In het geval van een verzoek van La MakeUp Sp. z o.o. verstrekt persoonsgegevens aan bevoegde overheidsinstanties, in het bijzonder aan organisatieonderdelen van het Openbaar Ministerie, de politie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

§ 3 Cookies, IP-adres

 

1. De Online Winkel maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Ze zijn opgenomen door La MakeUp Sp. z o.o. op het eindapparaat van de persoon die de Online Winkel bezoekt, als de webbrowser dit toestaat. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de "vervaltijd" en een individueel, willekeurig gekozen nummer dat dit bestand identificeert. Informatie verzameld met behulp van dit type bestand helpt bij het aanpassen van de producten die worden aangeboden door La MakeUp Sp. z o.o. op individuele voorkeuren en werkelijke behoeften van mensen die de Online Winkel bezoeken. Ze bieden ook de mogelijkheid om algemene statistieken van bezoeken aan de gepresenteerde producten in de Online Winkel te ontwikkelen.

 

2. La Make Up Sp. z o.o. gebruikt twee soorten cookies:

a) Sessiecookies: na het beëindigen van een browsersessie of het uitschakelen van de computer wordt de opgeslagen informatie uit het geheugen van het apparaat verwijderd.

b) Permanente cookies: ze worden opgeslagen in het geheugen van het eindapparaat van de Klant en blijven daar totdat ze worden verwijderd of verlopen.

 

3. La Make-Up Sp. z o.o. gebruikt eigen cookies ten behoeve van:

a) authenticatie van de Klant in de Online Winkel en het verzekeren van de sessie van de Klant in de Online Winkel (na inloggen), waardoor de Klant de login en het wachtwoord niet opnieuw hoeft in te voeren op elke subpagina van de Online Winkel;

b) analyse en onderzoek, evenals audit van het publiek, met name om anonieme statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe Klanten de Winkelwebsite gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd.

 

4. La Make-Up Sp. z o.o. gebruikt externe cookies om:

a) algemene en anonieme statistische gegevens te verzamelen via de analytische tools van Google Analytics (externe cookiebeheerder: Google LLC., gevestigd in de VS);

b) van de Reliable Certificate Regulations via de website reliableregulamin.pl (beheerder van externe cookies: Rzetelna Grupa sp.z o.o.gevestigd in Warschau) te presenteren.

 

5. Het cookiemechanisme is veilig voor de computers van de Klanten van de Online Winkel. In het bijzonder is het niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of kwaadaardige software op deze manier de computers van de Klant binnendringen. In hun browser hebben klanten echter de mogelijkheid om de toegang van cookies tot computers te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, is het gebruik van de Online Winkel mogelijk, behalve voor functies die van nature cookies vereisen.

 

6. Raadpleeg de volgende links om erachter te komen hoe u de instellingen van populaire webbrowsers bij het gebruik van cookies kunt wijzigen:

a) Internet Explorer browser;

b) Microsoft EDGE browser;

c) Mozilla Firefox browser;

d) Chrome en Chrome mobile browser;

e) Safari en Safari mobile browser;

f) Opera browser.

 

7. La Make-Up Sp. z o.o. kan IP-adressen van klanten verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat door een internetprovider aan de computer van een bezoeker van de Online Winkel wordt toegekend. Met het IP-nummer heeft u toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch aan de computer toegewezen, d.w.z. het verandert elke keer dat u verbinding maakt met internet. Het IP-adres wordt gebruikt door La MakeUp Sp. z o.o. bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het maken van statistische analyses (bijv. bepalen uit welke regio's we de meeste bezoeken registreren), als informatie die nuttig is bij het beheren en verbeteren van de Online Winkel, evenals voor veiligheidsdoeleinden en mogelijke identificatie van ongewenste automatische programma's om te bekijken inhoud die de Online Winkel server belast.

 

8. De Online Winkel bevat links en verwijzingen naar andere websites. La Make Up Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor de privacybeschermingsregels die op ze van toepassing zijn.

 

§ 4 Rechten van de betrokkenen

 

1. Het recht om toestemming in te trekken – rechtsgrond: art. 7 sec. 3 AVG.

a) De klant heeft het recht om de door La MakeUp Sp. z o.o. gegeven toestemming in te trekken. 

b) Intrekking van de toestemming gaat in vanaf het moment van intrekking van de toestemming.

c) Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking door La MakeUp Sp. z o.o. in overeenstemming met de wet vóór de intrekking ervan.

d) Intrekking van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor de Klant, maar kan verder gebruik van diensten of functionaliteiten verhinderen die volgens de wet La MakeUp Sp. z o.o. kan alleen getuigen met toestemming.

 

2. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 21 AVG.

a) De Klant heeft het recht om te allen tijde - om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de klant - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief profilering, indien La MakeUp Sp. z o.o. verwerkt de gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, b.v. marketing van La MakeUp Sp. z o.o., het bijhouden van statistieken over het gebruik van individuele functionaliteiten van de Online Winkel en het faciliteren van het gebruik van de Online Winkel, evenals een tevredenheidsonderzoek.

b) Het ontslag in de vorm van een e-mail van het ontvangen van marketingberichten met betrekking tot producten of diensten, betekent dat de Klant bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering voor deze doeleinden.

c) Indien het bezwaar van de Klant gegrond blijkt te zijn en La MakeUp Sp. z o.o. geen andere rechtsgrond heeft voor de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens van de Klant verwijderd waartegen de Klant bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

 

3. Het recht om gegevens te wissen ("het recht om vergeten te worden") – rechtsgrond: art. 17 AVG.

a) De klant heeft het recht om de verwijdering van alle of sommige persoonlijke gegevens te vragen.

b) De klant heeft het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te vragen indien:

   a.persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

   b.hij heeft zijn uitdrukkelijke specifieke toestemming ingetrokken voor zover persoonsgegevens op basis van zijn toestemming zijn verwerkt;

   c. hij heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden;

   d. persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt;

   e. persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting voorzien in het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waar La MakeUp Sp. z o.o. is onderworpen aan;

   f. persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

c) Ondanks het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, in verband met het bezwaar of intrekken van de toestemming, kan La MakeUp Sp. z o.o. bepaalde persoonsgegevens bewaren voor zover verwerking noodzakelijk is om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, evenals om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het EU-recht of het recht van een lidstaat waartoe La MakeUp Sp. z o.o. is onderwerp. Dit geldt in het bijzonder voor persoonlijke gegevens, waaronder: naam, achternaam, e-mailadres, welke gegevens worden bewaard voor het afhandelen van klachten en claims met betrekking tot het gebruik van La MakeUp Sp. z o.o., of daarnaast het woon-/correspondentieadres, ordernummer, welke gegevens worden bewaard voor de behandeling van klachten en claims met betrekking tot gesloten verkoopovereenkomsten of het verlenen van diensten.

 

4. Het recht op beperking van de gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 18 AVG.

a) De klant heeft het recht te eisen dat de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt beperkt. Het indienen van een verzoek, in afwachting van de behandeling ervan, verhindert het gebruik van bepaalde functionaliteiten of diensten, waarvan het gebruik de verwerking van gegevens omvat die onder het verzoek vallen. La Make Up Sp. z o.o. zal geen berichten verzenden, inclusief marketingberichten.

b) De klant heeft het recht om de beperking van het gebruik van persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

a. wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens in twijfel trekt – dan is La MakeUp Sp. z o.o. beperkt het gebruik ervan voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren, maar niet langer dan 7 dagen;

b. wanneer de verwerking van gegevens onwettig is, en in plaats van de gegevens te wissen, verzoekt de Klant om beperking van het gebruik ervan;

c. wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, maar door de Klant nodig zijn om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen;

d. wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens; dan vindt de beperking plaats voor de tijd die nodig is om te beoordelen of het te wijten is aan de bijzondere situatie - de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van de Klant zwaarder weegt dan de belangen die de Beheerder behartigt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant.

 

5. Het recht op toegang tot gegevens – rechtsgrond: art. 15 AVG.

a) De Klant heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of hij persoonsgegevens verwerkt, en als dit het geval is, heeft de Klant het recht om:

a. toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens;

b. informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, ontvangers of categorieën ontvangers van deze gegevens, de geplande opslagperiode van de gegevens van de Klant of de criteria voor het bepalen van deze periode (wanneer het niet mogelijk is om de geplande periode van gegevensverwerking), over de rechten van de Klant op grond van de AVG en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over de beveiligingsmaatregelen die in verband zijn bij de doorgifte van deze gegevens buiten de Europese Unie;

c. een kopie van zijn persoonlijke gegevens verkrijgen.

 

6. Het recht op rectificatie van gegevens – rechtsgrond: art. 16 AVG. 

a) De klant heeft het recht om de Beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens die onjuist zijn onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen, door het verzoek naar het e-mailadres te sturen in overeenstemming met §7 van het Privacybeleid.

 

7. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – rechtsgrond: art. 20 AVG.

a) De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens, die hij aan de Beheerder heeft verstrekt, te ontvangen en deze vervolgens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder van zijn keuze te sturen. De klant heeft ook het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens door de Beheerder rechtstreeks naar een dergelijke beheerder worden verzonden, indien technisch mogelijk. In dit geval zal de Beheerder de persoonlijke gegevens van de Klant verzenden in de vorm van een csv-bestand, een veelgebruikt, machineleesbaar formaat waarmee de ontvangen gegevens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder kunnen worden verzonden.

 

8. Indien de Klant het recht heeft dat voortvloeit uit de bovenstaande rechten, zal La MakeUp Sp. z o.o. voldoet aan het verzoek of weigert daaraan onverwijld, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst, gevolg te geven. Indien echter, vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, La MakeUp Sp. z o.o. niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal binnen twee maanden aan het verzoek worden voldaan. De Klant wordt vooraf geïnformeerd over de beoogde verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.

 

9. De Klant kan klachten, vragen en verzoeken indienen bij de Beheerder met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten.

 

10. De klant heeft het recht om van La MakeUp Sp. z o.o. kopieën van standaardcontractbepalingen verstrekken door het onderzoek te richten op de manier die wordt aangegeven in §7 van het Privacybeleid.

 

11. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de schending van zijn rechten op de bescherming van persoonsgegevens of andere rechten verleend onder de AVG.

 

§ 5 Beveiligingsbeheer – wachtwoord

 

1. La Make-Up Sp. z o.o. biedt klanten een veilige en versleutelde verbinding bij het overdragen van persoonsgegevens en bij het inloggen op het Klantenaccount op de website. La Make Up Sp. z o.o. maakt gebruik van een SSL-certificaat dat is uitgegeven door een van werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van beveiliging en encryptie van gegevens die via internet worden verzonden.

 

2. In het geval dat de Klant die een account heeft in de Winkel een toegangswachtwoord is kwijtgeraakt, kunt u in de Online Winkel een nieuw wachtwoord aanmaken. La Make Up Sp. z o.o. stuurt geen wachtwoordherinnering. Het wachtwoord wordt in een versleutelde vorm in de database opgeslagen, zodat het niet kan worden gelezen. Om een nieuw wachtwoord aan te maken, dient u uw e-mailadres op te geven in het formulier dat beschikbaar is onder de link "Wachtwoord herinneren", die u naast het accountaanmeldingsformulier in de Online Winkel vindt. Het nieuwe wachtwoord wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven of wordt opgeslagen bij de laatste wijziging van het accountprofiel.

 

3. La Make Up Sp. z o.o. verstuurt nooit correspondentie, ook niet elektronische correspondentie met het verzoek om inloggegevens, in het bijzonder het toegangswachtwoord tot het account van de Klant.

 

 

§ 6 Wijzigingen in het Privacybeleid

 

 

1. Het Privacybeleid kan wijzigen, waarover La MakeUp Sp. z o.o. zal klanten 7 dagen van tevoren informeren.

 

2. Voor vragen met betrekking tot het Privacybeleid kunt u mailen naar.

 

3. Datum van de laatste wijziging:  07/08/2020

Inloggen op je account

Wachtwoordherstel

wij bellen je terug!